DOD YN GEFNOGWR

A ydych chi’n unigolyn sy’n byw neu’n gweithio yn Sir Ddinbych sy’n rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd ac am fod yn rhan o fudiad er newid yn Sir Ddinbych? Cofrestrwch i fod yn Gefnogwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a gwneud y mwyaf o’r manteision rhagorol hyn: 

- Derbyn yr holl wybodaeth rydym ni’n ei anfon a’i rhoi ar ein gwefannau 

 

- Cyfle i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant i gefnogi gwirfoddolwyr a mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr 

 

- Gweld taflenni gwybodaeth am wirfoddolwyr ac arferion gorau gwirfoddoli 

 

- Y cyfle i ddweud eich stori gwirfoddoli eich hun ar  www.GwirfoddolwyrSirDdinbych.net

Strwythur Ffioedd Gefnogywr

FFURFLE GYFLWYNO

Os ydych chi’n derbyn unrhyw fudd-daliadau gan y wladwriaeth neu’n gwirfoddoli ar hyn o bryd, llenwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda. Fel arall llenwch y ffurflen taliad uchod os gwelwch yn dda.

FFURFLEN TALIAD

Os nad ydych chi’n derbyn unrhyw fudd-daliadau gan y wladwriaeth neu os nad ydych chi’n gwirfoddoli ar hyn o bryd, llenwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda. Fel arall llenwch y ffurflen gyflwyno o dan y ffurflen taliad os gwelwch yn dda. 

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF