SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

August 28, 2019

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn recriwtio i swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau. Mae pob swydd yn swydd amser llawn. 

 

Arweinydd Llesiant – Llawn amser

 

Mae’r disgrifiadau swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflenni cais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

 

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd (os nad oes gennych brofiad yn hyn, byddwch yn derbyn hyfforddiant yn y mis cyntaf).

 

Mae cyllid ar gyfer y swydd hon yn destun adolygiad cyllido blynyddol.

 

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg ar ein gwefan. Gellir gweld y Matrics Sgiliau Iaith Gymraeg ar ein gwefan.

 

Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg a dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddwn yn penodi rhywun nad yw'n siaradwr Cymraeg.

 

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

 

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk gan Dydd Llun 30 Medi 2019.

 

Disgwylir i gyfweliadau ddigwydd ddydd Mercher 16 Hydref 2019.

 

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swyddi hyn mae croeso i chi gysylltu gyda

Lisa Williams 01824 702 441.   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Please reload

Recent Posts
Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487