Mae CGGSDd yn rhyddhau Bwletin #gwirfoddolwyrSir Ddinbych diweddaraf

Fel rhan o ymgysylltu gyda’n haelodau rydym yn cynyrchu bwletin rheolaidd #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cwmpasu pynciau fel: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; storiâu gwirfoddolwyr a’r ffyrdd y medrwch chi ymgysylltu gyda ni er mwyn i’ch llais gael ei glywed.

Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys.

Os hoffech ddarllen y bwletin yn llawn cliciwch yma

#ElusenFach #EffaithMawr

Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr gwnaeth ein #ElusenFach wneud #EffaithMawr trwy:

  • Gynnal 12 digwyddiad yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

  • Cymryd rhan yn y parti Trydar Cenedlaethol, gan dynnu sylw at #WirfoddolwyrSirDdinbych

  • Cynnal nifer o sesiynau galw heibio yn ein Hwb cymunedol yn Rhuthun, fel y sesiwn Galw Heibio Heneiddio’n Dda

  • Presenoldeb mewn 10 lleoliad ledled Sir Ddinbych

  • Ymgysylltu gyda 61 o bobl â diddordeb mewn gwirfoddoli

  • Anfon e-bost at ein 278 o aelodau/cefnogwyr CGGSDd gyda’n hamserlen digwyddiadau yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr

  • Cyrraedd bron i 12000 o bobl trwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol ni

  • A chyfeirio at 16 mudiad allanol

Hyrwyddo Canolfannau I CAN

Aethom â’n hwb symudol i archfarchnad Co-Op ym Modelwyddan ar 4 Mehefin i helpu I CAN hyrwyddo eu cyfleoedd gwirfoddoli yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Mae Canolfannau I CAN yn darparu dewis amgen i asesiad a gofal ffurfiol mewn ysbyty i bobl ag anawsterau iechyd meddwl a chymdeithasol lefel isel y tu allan i oriau gwaith arferol.

Mae Canolfannau I CAN ar agor bob noson rhwng 7pm- 2am. Bu’r ymgysylltu gyda’r cyhoedd yn y modd yma’n eithaf llwyddiannus. Gwnaeth 7 unigolyn o’r gymuned holi am rolau gwirfoddoli a rhoddwyd yr wybodaeth berthnasol iddynt, a gwnaethom recriwtio un unigolyn lleol i fod yn wirfoddolwr I CAN.

I gael mwy o wybodaeth am y Canolfannau I CAN, ewch i: bit.ly/WalesNHS_ICAN

Os yw hyn wedi eich ysbrydoli i wirfoddoli, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth neu cysylltwch â #TîmCGGSDd: ☎ 01824 702441 ✉ engagement@dvsc.co.uk


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us