Cynnal Effaith Cefnogaeth Trydydd Sector Sir Ddinbych

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

I’n helpu gyda’r nod hwn, byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn gallu cwblhau’r arolwg byr hwn. Mae’n gofyn nifer o gwestiynau am sut mae mudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi rhoi cymorth i chi mewn meysydd megis llywodraethu, cyllid, gwirfoddoli a dylanwadu.

Dylai’r arolwg gymryd tua phum munud yn unig i’w gwblhau a bydd yn helpu Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol a gwella’r ffordd y mae’n cefnogi ac yn gweithio gyda mudiadau trydydd sector ledled Cymru.

Diolch o flaen llaw am eich amser

Helen


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us