Cynnal Effaith Cefnogaeth Trydydd Sector Sir Ddinbych

July 3, 2018

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol. 

 

I’n helpu gyda’r nod hwn, byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn gallu cwblhau’r arolwg byr hwn. Mae’n gofyn nifer o gwestiynau am sut mae mudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi rhoi cymorth i chi mewn meysydd megis llywodraethu, cyllid, gwirfoddoli a dylanwadu.

 

Dylai’r arolwg gymryd tua phum munud yn unig i’w gwblhau a bydd yn helpu Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol a gwella’r ffordd y mae’n cefnogi ac yn gweithio gyda mudiadau trydydd sector ledled Cymru. 

 

Diolch o flaen llaw am eich amser

 

Helen

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Please reload

Recent Posts
Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487