Ymunwch â'r Grŵp Partneriaeth Trydydd Sector

Mae’r Grŵp Partneriaeth Trydydd Sector yn bodoli oherwydd y Compact Trydydd Sector. Mae’r Compact yn caniatáu ar gyfer cyswllt rheolaidd rhwng arweinyddion rhwydwaith y trydydd sector yn Sir Ddinbych, i ymgysylltu gyda a dylanwadu ar Gyngor Sir Ddinbych ynghylch buddiannau’r sector, a’n cyd egwyddorion ac amcanion.

Mae’r Grŵp yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn gyda’r nod o ymgysylltu gyda’r Cyngor i drafod blaenoriaethau strategol allweddol o ddiddordeb i bawb. Golyga telerau’r Compact bod cynrychiolwyr yn aelodau o’r Grŵp am dair blynedd.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, sy’n hwyluso a chefnogi gwaith y Grŵp Partneriaeth Trydydd Sector ar ran y trydydd sector, yn gwahodd aelodau i fynegi diddordeb yn aelodaeth y Grŵp, o fis Ebrill 2018. Rydym wedi llwyddo i lenwi 5 o swyddi fel arweinwyr rhwydwaith.

Rydym yn dal i dderbyn Mynegiadau o Ddiddordeb ar gyfer y rhwydweithiau canlynol:

- Y Gymraeg a Chydraddoldeb

- Tai ac Adfywio

- Datblygu cynaliadwy

Er mwyn mynegi diddordeb mewn un o'r swyddi arweiniol rhwydwaith uchod, cwblhewch y ffurflen Mynegi Diddordeb, sydd i'w gweld trwy glicio yma, a'i hanfon i office@dvsc.co.uk

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth a/neu drafodaeth anffurfiol cysylltwch gyda Helen Wilkinson, helenw@dvsc.co.uk neu ffoniwch 07957 684079


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us