Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487