DOD O HYD I ARIAN A'I GAEL
 • 7.1 Datblygu strategaeth codi arian

 • 7.2 Grantiau - addas ar gyfer ariannu

 • 7.3 Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu

 • 7.3.1 Cyfrif amser gwirfoddolwyr wrth wneud cais am nawdd

 • 7.5 Benthyciadau

 • 7.6.1 Codi arian - digwyddiadau

 • 7.6.2 Codi arian - cymynroddion

 • 7.6.3 Codi arian rhoddion

 • 7.7 Cyflwyniad i gaffael

 • 7.7.1 Cyflwyniad i dendro

 • 7.7.2 Datblygu tendr llwyddiannus

 • 7.7.3 Costio eich tendr

 • 7.8 Masnachu

 • 7.8.1 Siopau Elusen

 • 7.9 Rhoi (ffynonellau arian gan noddwyr)

 • 7.10 Dulliau o roi arian sy'n effeithiol o ran treth

 • 7.10.1 Cyflwyniad i roi arian trwy'r gyflogres

 • 7.10.2 Codi arian trwy'r gyflogres

 • 7.10.3 Consortia rhoi o'r gyflogres

 • 7.10.4 Cyflwyniad i Gymorth Rhodd

 • 7.10.5 Hyrwyddo Cymorth Rhodd

 • 7.10.6 Cadw Cofnodion Cymorth Rodd

 • 7.10.7 Cwestiynnau cyffredin Cymorth Rhodd

 • 7.11 Ariannu corfforaethol

 • 7.13 Cydweithio i godi incwm

 • 7.14 Buddsoddi Cymunedol

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF