Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Please reload

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

May 14, 2018

Mae'r gwanwyn yn gyfnod o dwf, ac rydym wrth ein bodd o fod mewn sefyllfa i lansio ein gwefan newydd. Diolch yn fawr i Damon, a Phil sydd wedi gwneud y gwaith caled y tu ôl i'r llenni. 


Mae CGGSDd heddiw yn sylweddol wahanol i sefydliad y gorffennol o ran trosiant, a m...

May 13, 2018

Mae'n bryd hynny eto pan fydd angen inni ofyn ichi adnewyddu eich aelodaeth neu bartneriaeth gyda ni. Felly, mae gennym un ofyn mawr ohonoch chi i gyd. Pan fyddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym yn gofyn ichi adnewyddu eich aelodaeth gyda ni a dewis ymlaen llaw erbyn dyd...

May 12, 2018

Mae’r Grŵp Partneriaeth Trydydd Sector yn bodoli oherwydd y Compact Trydydd Sector. Mae’r Compact yn caniatáu ar gyfer cyswllt rheolaidd rhwng arweinyddion rhwydwaith y trydydd sector yn Sir Ddinbych, i ymgysylltu gyda a dylanwadu ar Gyngor Sir Ddinbych ynghylch buddia...

Please reload

DARLLENWCH EIN BLOGIAU DIWEDDARAF YMA
Please reload

GADEWCH SYLW
DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

CYSYLLTWCH GYDA NI